Çocuklarda Gelişim Değerlendirme ve Takibi

Çocuklarda Gelişim Değerlendirme ve Takibi

ÇOCUKLARDA GELİŞİM DEĞERLENDİRME VE TAKİBİ

     Çocuğun zayıf ve güçlü yönlerini bilmek hem aile için hem de eğitimde izlenecek yol için oldukça önemlidir. Herhangi bir engel tanısı alsın ya da almasın her çocuk için gelişimsel değerlendirme yapılmalıdır. Her yaş döneminde çocuktan beklenen bazı beceriler vardır. Bu beceriler karşılanmadığı takdirde erken müdahale etmek çocuğun ileriki yaşantısı için oldukça olumlu sonuçlar doğurur.

     Bilişsel gelişim, fiziksel gelişim, dil gelişimi, motor (hareket) gelişimi incelenerek çocuğun yaş düzeyine uygun kazanımları edinip edinmediği belirlenmeli, bu sayede çocuğa uygun bir eğitim süreci planlanmalıdır.

     Tüm bu alanları sağlıklı bir şekilde değerlendirmek adına aileden bilgi alma (anamnez alma), çocuğun yaşına ve durumuna uygun bir testle değerlendirme ve klinik gözlemin birlikte uygulanması gerekmektedir.

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARDA DEĞERLENDİRME VE TAKİP

     Her öğrencinin bireysel farklılıkları vardır. Bu sebeple kullanılan BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu durum öğrencilerin eğitsel süreçte ilerleme hızını ve geldikleri aşamayı da etkilemektedir. Buna bağlı olarak her öğrencinin birebir takip edilmesi ve değerlendirilmesi de zorunludur denebilir. Öğrencinin engel durumuna ve düzeyine bağlı olarak uygun testler kullanılarak periyodik bir takip yapmak, özel eğitim öğretmenleri, ailesi ve okul öğretmenleri olmak üzere düzenli aralıklarla toplantı düzenleyip bilgi alışverişi yaparak çocuğun geldiği noktayı değerlendirmek oldukça önemlidir.