Duyu Büyütme Terapisi

Duyu Büyütme Terapisi

Otizimde Duyu Büyütme Terapisi (Sensory Integration)

Otistik bozukluğu olan birçok bireyde ışık, ses ve dokunma da aşırı duyarlılık vardır. Bu bireyler vücutlarının farkında olmak için kendini yaralanma yoluna bile gidebilirler. Bu duygusal farklılıklar bazen "duyusal işleme disfonksiyonu","duyusal işleme bozukluğu" olarak değerlendirilir ve duygusal bütünleme terapisi ile tedavi edilebilirler.

Duyusal bütünleme ve motor planlama bozukluğu günlük yaşam ve öğrenme faaliyetini engellerini çözmek amacıyla geliştirilmiş ve sistem haline getirilmiştir.

Bu terapinin amacı, insan vücudunun bazı bölgelerini uyarak,duyguların birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktadır.