Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

     Özel eğitim ve rehabilitasyon kapsamındaki öğrencide görülen problemleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı, kaygılarıyla baş etmesinde yardımcı olmayı;

     Ailesinin  ise süreçle başa çıkmasında ve çocukla doğru iletişim sağlamasında yol göstermeyi hedeflemektedir.

1-AİLE DANIŞMANLIĞI

     Özel eğitim sürecinde eğitim alan kişinin sosyal, duygusal ve akademik durumu kadar ailenin de psikolojik durumu oldukça önemlidir. Kaygı ve stres bu durumla başa çıkmakta ve çocukla doğru ilişkiler kurulmasında negatif etmenler olabilmektedir. Bu durumun yaşanmaması, üstesinden gelinmesi, kaygı ve stresin azaltılması açısından aile danışmanlığı, danışan-danışman gizliliği içinde psikolog tarafından yürütülmektedir.

2-AİLE EĞİTİMİ

     Özel eğitimde çocuğa yeni beceriler kazandırılmasının en verimli yolu okul, özel eğitim ve ailenin işbirliği içinde çalışmasıyla gerçekleşir. Bu durumda ailenin çocuğun durumu hakkında yeterli ve kapsamlı bilgi sahibi olması çok önemlidir. Aile eğitimi ile;

  • Ailenin, çocuğun durumu (engeli) ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olması
  • Yeni davranış kazandırma
  • Problem davranışı ortadan kaldırma
  • Olumsuz davranışı önleme
  • Anne-baba ve çocuk arasında sağlıklı iletişimin sağlanması
  • Özel eğitimde uygulanan destek programının evde pekiştirilerek öğrenme sürecinin hızlanması amaçlanmaktadır.

3-DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ

     Bir davranışın bozukluk olarak adlandırılması için yaşa uygunluk, yoğunluk, süreklilik ve cinsel rol beklentileri kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Bu kriterlere bağlı olarak çocuklarda en sık karşımıza çıkan davranış bozuklukları: saldırganlık, çalma, yalan söyleme olarak sıralanabilir. Bununla birlikte diğer davranışsal problemler de: okul fobisi, sosyal fobi, öfke kontrol problemleri, enkoprezis (kaka kaçırma), enürezis (altını ıslatma) olarak sıralanmaktadır. Bu davranışları hiç ortaya çıkmadan engellemek, ortaya çıktıktan sonra azaltmak veya tamamen yok etmek, yerine yeni ve olumlu davranışlar koymak mümkündür.