Otizm

Otizm

Otizm Spektrum Bozukluğu

      OSB, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerini önemli derecede etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur.

     Uygun şekilde bakmada yetersizlik; bakışlarda sıcaklık ve eğlenceli ifade yoksunluğu; heyecan ve ilgi paylaşmada yetersizlik; bakış, mimik, jest ve sesleri koordine etmede yetersizlik; ismine tepki vermeme; gösterme davranışında yetersizlik; alışılmamış prozodi (konuşma sırasındaki ton, vurgu ve ezgi) tekrarlayan vücut hareketleri ve objelerle tekrarlayan hareketlerdir.

Nedenleri:

     Otizmin nedenleri tam olarak bilinemese de bu soruya günümüzde farklı cevaplar verebiliyoruz. Ebeveynlerin yaşı (anne ve baba), doğum sırasında oksijen yetersizliği ve gebelikte annenin geçirdiği hastalıklar, genetik faktörlerle birlikte beyin gelişimini etkileyerek risk oluşturabilmektedir. Otizme ebeveynin neden olmadığı bilinmelidir ancak gebelik öncesi ve gebelik esnasında folik asit açısından zengin beslenmek otizm riskini azaltmaktadır.

     Otizm bir zeka geriliği değildir, sinir sistemini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur ve bu bireyler zihinsel engelden üstün zekaya kadar zeka konusunda oldukça büyük bir ranja sahiptir.

Nasıl Teşhis Edilir:

Genellikle altıncı aydan itibaren belirti vermeye başlar.

-6 aylıkken göz teması kurmama

-12 aylıkken jest ve mimikleri taklit etmeme

-16 aylıkken hiçbir kelime söylememe

-24 aylıkken anlamlı cümle öbekleri kurmama

Bunlarla birlikte;

-Yalnız olma eğilimi, seslenildiğinde ilgisiz kalma, iletişimde bulunmama

-Değişime karşı huzursuzluk, direnç

-Sosyal çekilme ve uygunsuz duygulanım